Služby

Jak na to?

1. Zvolte si druh služby: překlad, korektura, tlumočení.
2. Kontaktujte mě a sdělte mi své požadavky.
3. Sjednáme detaily zadání a cenu.
4. V dohodnutý termín obdržíte požadovaný výsledek.

Preklady-francouzstiny

PŘEKLADY FRANCOUZŠTINY

Nespoléhejte na Google Překladač. Vsaďte na lidský faktor. Svěřte mi svůj text a obdržíte adekvátní překlad, odpovídající své předloze obsahem i stylem. Žádný otrocký překlad, ale srozumitelný, čitelný a čtivý text.

Překlady od 400 Kč/NS.

*Nejsem soudní překladatelka, neposkytuji úředně ověřené překlady s razítkem.

Korektura-ceskeho-textu-diplomove-prace

KOREKTURY ČEŠTINY

Víc očí víc vidí – než text nebo překlad vypustíte do světa, nechte si ho překontrolovat. Opravím chyby z přehlédnutí a posuny významu. Překlepy, špatná interpunkce nebo chybně napsané tvrdé či měkké i vás už nebudou v textu strašit.

Korektury od 90 Kč/NS.

Tlumoceni-preklady-a-tlumoceni

TLUMOČENÍ FRANCOUZŠTINY A ČEŠTINY

Plánujete cestu do zahraničí, ale nemluvíte francouzsky? Mohu za vás telefonicky či písemně vykomunikovat potřebné informace. Postarám se, abyste se dorozuměli a nic nebylo ztraceno v překladu.

preklady francouzstina
preklady francouzstiny

Překládání francouzštiny, korektury češtiny a tlumočení francouzština/čeština

Jazykové činnosti, jako je překládání, korektura textů a tlumočení, byly pro lidstvo vždy velmi důležité. V dnešní době, jež se stále díky snadnějšímu sdělování informací zrychluje, je zásadní, aby v komunikaci nevznikal „komunikační šum“ a lidé si mezi sebou rozuměli i napříč kontinenty. Bez toho by nebylo možné, aby dnešní svět fungoval. Správné sdělení a porozumění informacím je nutné v ekonomickém, společenském, ale i v kulturním odvětví. V mé profesi nejde pouze o doslovný překlad, natož pak otrocký překlad, ale o to předat poselství v celé jeho šíři tak, jak jej autor původně zamýšlel, ať už v rámci převodu textů či jednání. To vše při zachování původního stylu, sdělení a správné gramatiky.

Proto je mým hlavním mottem: Na slovech záleží

Překládání z a do francouzštiny

Při své práci mám na paměti důvěru, která je mi od klientů svěřena. Tohoto závazku si jsem vědoma, a proto ke každému zákazníkovi přistupuji individuálně (překlady na míru, korektura textů a tlumočení). Abych vám tento precizní překlad, který bude odpovídat originálu a vašim požadavkům, mohla poskytnout, spolupracuji taktéž s kolegy překladateli.

Správné pochopení plánů a myšlenek je pro jakoukoliv spolupráci důležité, ať už je to v obchodní, vědecké, právní nebo jiné sféře mezilidských vztahů. Pomohu Vám připravit čtiví, pochopitelný a gramaticky správný text, který bude perfektním podkladem pro další práci vašich kolegů či partnerů nebo pro prezentaci vašim zákazníkům. Nehledejte překlad slovíček z češtiny do francouzštiny nebo z francouzštiny do češtiny, ale svěřte se do rukou empatické a zkušené překladatelky francouzštiny.

Ve svém oboru překládání spolupracuji s mnoha spokojenými klienty, kteří si můj přístup k práci a výsledky pochvalují. Mezi mé spokojené referenční kontakty patří: Český rozhlas, iLiteratura, Prague Writers‘ Festival, se kterými spolupracuji zejména v oblasti umění a literatury. V neposlední řadě Francouzský institut, se kterým spolupracuji na publicistických a administrativních překladech.  Dále jsem získala Mimořádnou cenu za překlad dramatického textu v překladatelské soutěži Jiřího Levého.

Nabízím široký výběr překladatelských služeb, tedy (překlad z francouzštiny do češtiny a překlad z češtiny do francouzštiny), od překladu odborného textu (příkladem může být překlad technické dokumentace, překlad dokumentu, překlad lékařské zprávy, překlad recenze, překlad posudku), přes překlad propagačních materiálů: překlad prezentace, překlad internetové stránky, překlad webové stránky, překlad reklamního sloganu, překlad katalogu, po překlad obchodních dokumentů nebo překlad obchodní korespondence, jako například překlad smlouvy, překlad tiskových zpráv, překlad dopisů, překlad mailů, dále také překlad publicistických textů, mezi něž patří překlad článku, překlad zprávy, překlad reportáže, překlad rozhovoru, překlad inzerce, a v neposlední řadě překlady literárních textů, tedy překlad literatury, překlad dětské literatury, překlad divadelní hry, překlad dramatického textu, „česká literatura překlady do francouzštiny“, překlad beletrie, překlad románů, překlad knihy, překlad knížky, obecně pak překlad francouzštiny do češtiny (překlad do češtiny či překlad z francouzštiny, překlady z francouzštiny nebo také překlad do francouzštiny, „překlady fr jazyka“, „překlady fr“, překlad čeština do francouzštiny) a překlad češtiny do francouzštiny.

Jedná se o souhrn překladatelských služeb, které jakožto překladatelka francouzštiny nabízím.

Překlady z/do francouzštiny, tedy služby, jež nabízím, mají výhodu lokální nezávislosti. Nezáleží tedy zda jste z Olomouce, Brna či Prahy, zajistím Vám překlad dle Vašich požadavků a přání. Běžná poptávka, která je zaměřená právě na překlady z francouzštiny, je obvykle vyhotovena a zaslána do několika pracovních dní.

Korektura češtiny

Další disciplínou, které se věnuji a úzce souvisí s překládáním, jsou korektury českého textu. Jazykové korektury jsou nedílnou součástí každého kvalitního překladu a všech textů, zejména těch, které jsou veřejně přístupné. Pro společnosti, firmy a organizace je velmi důležité, aby jejich vztahy s širokou veřejností byly dobré, proto se rozhodně nehodí mít chybné slogany, gramatické chyby, překlepy nebo špatně zvolený styl. Korektura textu probíhá po překladu a zpravidla je zajištěna jiným překladatelem – korektorem. Vhodné je, když se korektor dlouhodobě pohybuje v jazycích, které překládá a opravuje. Své dovednosti jsem prohloubila na Univerzitě Karlově, kde jsem absolvovala obory Francouzská filologie a Překladatelství čeština-francouzština. Mými spokojenými partnery jsou obchodní společnost Ecofol, s.r.o., které upravuji propagační materiály a překlady prezentací a další korektury včetně jednotlivých částí internetového webu, dále pak nakladatelství Metafora, kterému primárně obstarávám korekturu překladu.

Nabízím Vám své korektorské dovednosti od korektury češtiny, korektury bakalářské práce, korektury písemných prací, korektury českých textů, opravy češtiny, oprava českého pravopisu (cz), opravy českých textů, kontrola pravopisu českého jazykakorektury stylistiky, gramatické korektury, jazykové korektury po korektury českých překladů z francouzštiny a opravy českých překladů. Zkrátka nabídka korektury českého jazyka a korektura českého jazyka.

Tlumočení francouzštiny/češtiny

Dále popíši tlumočnickou činnost a své služby. Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého. Tlumočení je využíváno při obchodních schůzkách či jiných jednáních, ale také na různých politických, kulturních či jinak zaměřených akcích, kde jsou dva nebo více lidí hovořících rozdílnými jazyky. Tam je pomoc tlumočníků vyhledávána.

Tlumočení se dělí na simultánní a konsekutivní. Simultánní tlumočení vyžaduje rychlost, pohotovost a přesnost, resp. stručnou přesnost pro dosažení přesného tlumočení. Tlumočník, který tlumočí simultánně, hovoří současně s jedním z hovořících řečníků, proto je důležité být vždy ve střehu, předvídat a reagovat hbitě. Není vhodné, aby tlumočník hovořil déle než kterýkoliv z promlouvajících, proto je nutné, aby tlumočník hovořil stručně a sděloval jádro a podstatu sdělení. Obvykle se tímto způsobem tlumočí za využití technických pomůcek, tlumočník hovoří do mikrofonu a jeden či více posluchačů, kteří potřebují tlumočený jazyk, má sluchátko, ze kterého slyší přesně a výstižně v jeho mateřském jazyce to, co říká mluvčí. Dalším způsobem je takzvaná „šušotáž“, slovo pochází z francouzského „chuchoter“ a znamená „šeptat“. Probíhá tak, že tlumočník šeptá simultánně do ucha jednomu účastníku jednání či menšímu počtu posluchačů.

Tlumočení konsekutivní, jež nabízím, je tlumočení, ve kterém tlumočník výpověď tlumočí na etapy. Tlumočník čeká na vyjádření celistvé myšlenky řečníka a až potom ji sdělí posluchačům. Očekává se, že vzhledem k více času, má být projev tlumočníka po formální a stylistické stránce lepší než projev simultánního překladatele. Tlumočník může využít své schopnosti o to lépe, protože má více prostoru pro vyjádření se.

Existuje také bilaterální tlumočení (obousměrné tlumočení), jež je složitější než jednosměrné tlumočení, jelikož při bilaterálním tlumočení převádí tlumočník do dvou jazyků současně. Vyžaduje to tedy plné soustředění a správné sdělení jádra autorovy myšlenky. Tlumočník se stává jakýmsi spojovacím mostem mezi dvěma jednajícími stranami.

V mé nabídce tlumočení naleznete: tlumočení kulturních akcí, doprovodné tlumočení, tlumočení obchodního jednání, tlumočení vzdělávacích akcí, tlumočení literárních besed, tlumočení na festivalu, tlumočení konferencí, tlumočení prezentací, tlumočení svateb, tlumočení hledání práce, turistické tlumočení, tlumočení na školeníchtlumočení na workshopech, a to v Praze nebo po domluvě po celé ČR.

Tlumočnické služby, jaké využili mí spokojení klienti, byly například tlumočení administrativních záležitostí na úřadu, obchodních jednání či tlumočení literární besedy ve spolupráci s Francouzským institutem.

Výhody mých služeb:

  • otevřenost k dlouhodobé spolupráci
  • expresní dodání překladu
  • možnost sjednání ceny
  • možnost sjednání termínu
  • spolehlivost
  • správná korektura
  • profesionální překlad
  • osobní přístup