PROHLÁŠENÍ O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

business, desk, document

Zpracování a ochrana osobních údajů FO Sárou Dvořákovou

FO Mgr. Sára Dvořáková, IČ: 08997136, se sídlem Eliášova 24, 160 00 Praha 6, zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s účinným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“), které v českém právním prostředí od 25. května 2018 doplňuje stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Sára Dvořáková prohlašuje, že na základě souhlasu uživatele webu zpracovává tyto osobní údaje:

  • Jméno a příjmení (pro fakturaci)
  • Adresa (pro fakturaci)
  • Telefonní číslo (pro komunikaci týkající se obchodních záležitostí)
  • E-mailová adresa (pro komunikaci ohledně zakázky, informace o nových službách, nebo o nových podmínkách služeb, které od nás zákazník již dříve zakoupil)

Při zpracování osobních údajů jsou dodržovány tyto zásady:

  • Osobní údaje jsou zpracovávány jen pro legitimní účely, v nezbytném rozsahu, a uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou s ohledem na účel jejich zpracování.
  • Subjekty údajů, jejichž osobní údaje budou zpracovávány, jsou vždy informovány o tom, zda dojde k předání osobních údajů třetím stranám (například překladateli, který bude překládat jejich text, nebo tlumočníkovi, který pro ně bude tlumočit). Výjimkou je poskytnutí osobních údajů orgánům státní a veřejné správy v případech, kdy vznikne zákonná povinnost tyto údaje poskytnout.
  • Je chráněn důvěrný charakter osobních údajů, které jsou zpracovávány. 
  • Fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, má mimo jiné právo odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů a požádat o jejich výmaz, a to podáním žádosti na tuto adresu: info@prekladyfrancouzstiny.cz

Praha 1. 3. 2020